• Längd: 
  3.88m
  Bredd: 
  1.49m
  vigdt: 
  104 kg
  Personantal: 
  3
   
 • Längd: 
  4.43m
  Bredd: 
  1.81m
  vigdt: 
  260 kg / 275 kg
  Personantal: 
  4
   
 • Längd: 
  4.86m
  Bredd: 
  1.85m
  vigdt: 
  365 kg
  Personantal: 
  5
   
 • Längd: 
  5.13m
  Bredd: 
  1.99m
  vigdt: 
  390 kg / 420 kg
  Personantal: 
  6
   
 • Längd: 
  5.13m
  Bredd: 
  1.99m
  vigdt: 
  440 kg
  Personantal: 
  6
   
 • Längd: 
  5.25m
  Bredd: 
  2.01m
  vigdt: 
  480 kg
  Personantal: 
  7
   
 • Längd: 
  5.94m
  Bredd: 
  2.17m
  vigdt: 
  625 kg
  Personantal: 
  7
   
 • Längd: 
  5.94m
  Bredd: 
  2.17m
  vigdt: 
  625 kg
  Personantal: 
  7
   
 • Längd: 
  6.29m
  Bredd: 
  2.17m
  vigdt: 
  710 kg
  Personantal: 
  7
   
 • Längd: 
  6.92m
  Bredd: 
  2.43m
  vigdt: 
  1185 kg
  Personantal: 
  8
   
 • Längd: 
  7.20m
  Bredd: 
  2.50m
  vigdt: 
  1195 kg
  Personantal: 
  8
   
 • Längd: 
  7.70m
  Bredd: 
  2.50m
  vigdt: 
  1395 kg
  Personantal: 
  10
   
 • Längd: 
  7.14m
  Bredd: 
  2.42m
  vigdt: 
  1045 kg
  Personantal: 
  6
   
 • Längd: 
  9.47m
  Bredd: 
  2.86m
  vigdt: 
  1900 kg
  Personantal: 
  12
   
 • Längd: 
  5.94m
  Bredd: 
  2.17m
  vigdt: 
  625 kg
  Personantal: 
  7
   
 • Längd: 
  7.14m
  Bredd: 
  2.42m
  vigdt: 
  1045 kg
  Personantal: 
  6
   

AHT

Aluminium Hull Technology by Buster

Buster Boats är Europas största designer och producent av aluminium­båtar. Av de fler än 125 000 båtar som vi har sjösatt under sex decenniers verksamhet är de allra flesta ännu i bruk. 

Vår planering har alltid styrts av en kompromisslös strävan efter hållbarhet, användbarhet samt förstklassiga sjöegenskaper. Detta kombinerat med generationer av industriell hantverkserfarenhet har skapat en kvalitet som bland båtfolk blivit en legend: Buster. 

AHT – Aluminium Hull Technology by Buster – är ett bevis på 60 års erfarenhet och kompetens, samt vår kontinuerliga strävan att hela tiden förbättra våra båtar. 

Aluminiumbåtar sedan 1955

Det överlägsna marinaluminumet

Marinaluminium är lätt men hållbart, det tål stötar, repor samt bottenkänningar utan strukturell deformering. Det upptar inte vatten, det brinner inte och spricker inte. Det tål extrema temperaturer och väder – därför kan man utan bekymmer förlänga båtsäsongen från tidig vår till sen höst med en Busterbåt. 

Hållbara konstruktioner och god prestanda

De innovativa lösningarna i våra skrov kombinerat med förstklassiga material samt kontinuerlig testning i krävande havsförhållanden garanterar säkra köregenskaper, god prestanda samt långlivade båtar. Våra lösningar för att styva upp skrov gör båtarna hållbara och stabila att köra utan att göra dem tunga. Våra styva akterspeglar gör det även möjligt med höga motorstyrkor och våra omsorgsfullt designade skrov gör båtarna säkra även i grov sjö. Ljudisoleringen i skrovsidor och bottnar är ytterligare garantier för tysta skrov. I planeringen utnyttjar vi både modern 3D teknologi samt FEM analys för att simulera verkliga omständigheter. När man tillägger  rigorös provkörningsverksamhet samt prototypbygge, resulterar detta i båtmodeller som blir legender redan under sin livstid. 

Viktiga miljövärden

Att vara föregångare handlar inte enbart om teknologi och prestanda. Det handlar också om ansvar för miljön. Vi strävar efter att minimera negativ påverkan på miljön både i vår egen verksamhet och i produktion samt materialvalen för Busterbåtar. Det aluminiumråmaterial vi använder för våra båtar är till 80 % återvunnet. Den färdiga båtens nyttoanvändningsgrad är över 90 %, eftersom aluminium- och plastdelarna är återvinningsbara och trä/plywooddelarna kan brännas. Det miljövänliga aluminiumråmaterialet kan återanvändas i oändlighet. Allt spillmaterial från vår produktion skickar vi till återvinning. 

Den exceptionella hållbarheten och långa livstiden är till förmån för både båtägaren och miljön. Då vi designar skrov, satsar vi på optimala former och en låg totalvikt. Därför uppnår Bustrar generellt bättre prestanda med mindre motorer och mindre bränsleförbrukning. en låg totalvikt sparar även bränsle då båten släpas på trailer. 

Mångsidig och lätt att underhålla

En Busterbåt behöver du inte skura, vaxa eller använda tid på onödigt båtunderhåll. Det vardagliga båtunderhållet sköter du enklast med Buster båtunderhållsprodukterna. Kraven på antifouling varierar lokalt; kolla med din Buster återförsäljare vad som är lämpligt för dina hemvatten. I krävande havsförhållanden kan AluSafe antifoulingfärgen kräva mekanisk rengöring tidvis under säsongen. Med din Buster kan du i varje fall utan bekymmer göra strandhugg på både klippor och skär. Du kan lasta båten full utan att de slitstarka ytorna tar skada. 

Buster är en mångsidig båt. Tack vare de olika layout- och utrustningsalternativen lämpar den sig utomordentligt väl för transporter till sommarstugan, utfärder, fiske, vattensport med mera. Buster fungerar även som en bra ”packåsna” för utrustning och bagage samt som förbindelsebåt.